Category: News

Joint Venture และทีมผู้บริหาร ORIGIN ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าและความปลอดภัยภายใน โครงการ ONE ORIGIN RAYONG

Joint Venture และทีมผู้บริหาร ORIGIN ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าและความปลอดภัยภายใน โครงการ ONE ORIGIN RAYONG เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น.

วิศวกร UPM ลงพื้นที่สำรวจ โครงการ ONE ORIGIN SANAMPAO มวลชนสัมพันธ์บ้านข้างเคียงและตรวจสอบการซ่อมแซมพื้นที่เสียหาย

วิศวกร UPM ลงพื้นที่สำรวจ โครงการ ONE ORIGIN SANAMPAO มวลชนสัมพันธ์บ้านข้างเคียงและตรวจสอบการซ่อมแซมพื้นที่เสียหาย

ทีมเจ้าของโครงการ ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยมีทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM ร่วมในครั้งนี้ด้วย

ทีมเจ้าของโครงการ ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยมีทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM ร่วมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566

ทีมเจ้าของ โครงการ KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER เข้าดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์ สำหรับการเตรียมเลือกเฟอร์นิเจอร์วัสดุที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานสำหรับโครงการ ร่วมกับทีมวิศวกร UPM

ทีมเจ้าของ โครงการ KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER เข้าดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์ สำหรับการเตรียมเลือกเฟอร์นิเจอร์วัสดุที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานสำหรับโครงการ ร่วมกับทีมวิศวกร UPM เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

ONE ORIGIN RAYONG ทางเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและทีมวิศวกร UPM เดินตรวจสอบเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ โครงการ ONE ORIGIN RAYONG

ทางเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและทีมวิศวกร UPM เดินตรวจสอบเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ โครงการ ONE ORIGIN RAYONG เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 11.00น.