เข้าพบ Health Land พัทยาเหนือ ร่วมกับทีมที่ปรึกษา EIA (ECO Systems) โครงการ ONE ORIGIN PATTAYA HOTEL =

เข้าพบ Health Land พัทยาเหนือ ร่วมกับทีมที่ปรึกษา EIA (ECO Systems) โครงการ ONE ORIGIN PATTAYA HOTEL เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566