United Project Management
บริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริการให้คำปรึกษา
Previous slide
Next slide

We are like an owner representative

เราเปรียบเสมือนเจ้าของ

บริหารโครงการและบริหารก่อสร้างโดยทีมวิศวกรมืออาชีพและสถาปนิก มืออาชีพพร้อมการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด เราเปรียบเสมือนตัวแทนของเจ้าของ คุณจึงมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะแล้วเสร็จตามกำหนด ส่งผลให้มีการออกแบบและมีคุณภาพสูง และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านคุณภาพของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับข้อมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิผล”

Preliminary & Detail Cost Plans

บริการครบวงจร ทั้งการประเมินราคา ค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมถึงการวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า การลงทุนด้านการก่อสร้างจะได้ราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า

Estimate & Bill of Quantity

รับประเมินราคา และทำบัญชีปริมาณงานสำหรับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลด้านราคาในการประมูลจัดจ้าง ด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพ ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์

Tender & Contract Documentations

จัดประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ และจัดทำสัญญาจ้างให้กับผู้รับจ้างทุกราย

PROJECT REFERENCES

ควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด เสมือนตัวแทนเจ้าของโครงการ คุณภาพสูง เสร็จตามกำหนดเวลา คุ้มค่างบประมาณ

Previous slide
Next slide
BRIXTON RAYONG
 
คอนโด Low-Rise 8 ชั้น 2 อาคาร มีห้องพักให้เลือก 4 แบบ หลัก ๆ ได้แก่ 1 Bedroom Smart Closet 25 ตร.ม., 1 Bedroom Smart Kitchen 25-26 ตร.ม., 1 Bedroom Smart Kitchen 28-29 ตร.ม. และ 1 Bed Plus Gangster Suite 34 ตร.ม.
progress
67.81%
Previous slide
Next slide
GROOVE VIBE LADPRAO 18 (G3)
 
คอนโดสูง 7 ชั้น + 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร พัฒนาบนที่ดิน 1-0-51 ไร่ มีห้องชุดพักอาศัยมีทั้งหมด 217 ยูนิต แบบ 1 Bedroom, 1 Bedroom Plus, Loft และ Villa พร้อมพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 20.28 – 36.43 ตร.ม.
progress
81%