ทีมวิศวกร UPM on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ

ทีมวิศวกร UPM on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 16.00น.

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม