ทีมวิศวกร UPM ลงพื้นที่สำรวจบ้านค้างเคียง โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY SRIUDOM

ทีมวิศวกร UPM ลงพื้นที่สำรวจบ้านค้างเคียง โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY SRIUDOM เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566