ทีมเจ้าของโครงการ ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยมีทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM ร่วมในครั้งนี้ด้วย

ทีมเจ้าของโครงการ ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยมีทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM ร่วมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566