Category: News

EIA จากบริษัท UPM และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สำรวจ โครงการ ORIGIN PLAY BANGSAEN

EIA จากบริษัท UPM และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สำรวจ โครงการ ORIGIN PLAY BANGSAEN เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 

เจ้าของโครงการร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

เจ้าของโครงการร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 17.00น.

เจ้าของโครงการร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

เจ้าของโครงการร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 17.00น.

ทีมวิศวกรจาก บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่สำรวจบ้านข้างเคียงร่วมกับทาง SMC ณ โครงการ ONE ORIGIN SANAMPAO

ทีมวิศวกรจาก บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่สำรวจบ้านข้างเคียงร่วมกับทาง SMC ณ โครงการ ONE ORIGIN SANAMPAO เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.00น.

ทีม safety จากบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย โครงการ ALPHA RANGSIT ร่วมกับทีมผู้รับเหมา

ทีม safety จากบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย โครงการ ALPHA RANGSIT ร่วมกับทีมผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ โครงการ HAMPTON RAYONG เพื่อออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ โครงการ HAMPTON RAYONG เพื่อออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.30น.

เจ้าของโครงการเข้าดูการผลิตแผ่น Precast ณ โรงงานหล่อพรีแคสท์ (7 มกรา) ร่วมกับทีมวิศวกร UPM โครงการ BRIXTON CAMPUS BANGSAEN

เจ้าของโครงการเข้าดูการผลิตแผ่น Precast ณ โรงงานหล่อพรีแคสท์ (7 มกรา) ร่วมกับทีมวิศวกร UPM โครงการ BRIXTON CAMPUS BANGSAEN เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.00น.