ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00น.

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม