“เราเปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าของ”

วิศวกรและทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี