Day: March 24, 2023

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00น.

เจ้าหน้าที่ Safety บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ของบริษัทผู้รับเหมา ณ โครงการ ESCENT VILLE SUPHANBURI

เจ้าหน้าที่ Safety บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ของบริษัทผู้รับเหมา ณ โครงการ ESCENT VILLE SUPHANBURI เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566