ทีมวิศวกรบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมเนจเมนท์ จำกัด(UPM) ลงพื้นที่ตรวจสอบการเปิดใช้อาคาร WELLNESS RESIDANCE SUKHUMVIT ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น.