เจ้าหน้าที่ Safety บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ของบริษัทผู้รับเหมา ณ โครงการ ESCENT VILLE SUPHANBURI

เจ้าหน้าที่ Safety บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ของบริษัทผู้รับเหมา ณ โครงการ ESCENT VILLE SUPHANBURI เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม