ทีม safety จากบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย โครงการ ALPHA RANGSIT ร่วมกับทีมผู้รับเหมา

ทีม safety จากบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย โครงการ ALPHA RANGSIT ร่วมกับทีมผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566