Tag: ONE ORIGIN SUKHUMVIT 59

ONE ORIGIN SUKHUMVIT 59 PROJECT

ทีมวิศวกรกับทีมฝ่ายตรวจสอบความปลอดภัยภายนอกและภายในอาคารบริษัท UPM ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการร่วมกับทางเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

ONE ORIGIN SUKHUMVIT 59 ทีมวิศวกร UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ ด้านระบบไฟฟ้า

ONE ORIGIN SUKHUMVIT 59 ทีมวิศวกร UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการร่วมกับเจ้าของโครงการและทีมผู้รับเหมางานด้านระบบไฟฟ้า(ครั้งที่ 1) วันที่ 11 มกราคม 2566