ONE ORIGIN SUKHUMVIT 59 ทีมวิศวกร UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการร่วมกับเจ้าของโครงการและทีมผู้รับเหมางานด้านระบบไฟฟ้า(ครั้งที่ 1) วันที่ 11 มกราคม 2566