ทีมวิศวกรกับทีมฝ่ายตรวจสอบความปลอดภัยภายนอกและภายในอาคารบริษัท UPM ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการร่วมกับทางเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566