โซลาเซลล์ (Solar cells) ที่สุดของพลังงานทางเลือก 2024

โซล่าเซลล์ (Solar cells)

โซลาเซลล์ (Solar cells) ที่สุดของพลังงานทางเลือก 2024 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า นำมาใช้เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน และสามารถพบได้ในแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา โซลาร์ฟาร์ม และแม้แต่ในอุปกรณ์พกพา เช่น เครื่องคิดเลขและเครื่องชาร์จ เซลล์แสงอาทิตย์เป็นวิธีที่สะอาดและยั่งยืนในการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์

โซลาร์เซลล์ (Solar cells) มีกี่ประเภท

แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) ที่ใช้กับหลังคาส่วนใหญ่เป็นแผงเทคโนโลยี Crystalline แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

แบบผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline) เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์

แบบผลึกรวม (Poly Crystalline) เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากซิลิคอนทั่วไป ประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบผนึกเดียว แต่ได้ราคาต้นทุนที่ประหยัดกว่า

ระบบของ โซลาร์เซลล์ (Solar cells)

ในปัจจุบันการติดโซลาร์ มี 3 ระบบ คือ ระบบออนกริด (On Grid), ระบบออฟกริด (Off Grid), ระบบไฮบริด (Hybrid Grid)

1.ระบบออนกริด On grid ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ที่เชื่อมต่อไปยังระบบจำหน่ายจากการไฟฟ้า

เหมาะสำหรับ: พื้นที่ที่ไฟจากการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น โซลาเซลบ้านสวนต่างๆ โซล่าเซลล์บ้านตากอากาศ

2.ระบบออฟกริด Off grid ซึ่งเป็นการติดตั้ง solar cell แบบอิสระไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

เหมาะกับ: สถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เช่น ทุ่งนา หรือไร่สวน

3.ระบบไฮบริด hybrid หรือลูกผสม เป็นการนำทั้งระบบโซลาเซลล์ on grid และระบบโซลาเซลล์ off grid มาประยุกต์รวมกันคือเมื่อมีแสงแดดก็ใช้ไฟจากโซลารูฟเมื่อไม่มีแสงแดดก็ใช้ไฟจากการไฟฟ้าหรือจากแบตเตอรี่ มีอุปกรณ์เยอะ

เหมาะกับ: คนที่มีเงินลงทุนสูง

ข้อดีของการติดตั้ง โซล่าเซลล์

พลังงานสะอาด: โซลาร์เซลล์ใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่ผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) หรือการรั่วไหลของสารประกอบที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม.

ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต: ต้นทุนในการผลิตโซลาร์เซลล์ได้ลดลงมาตามปีที่ผ่านมา และทำให้การติดตั้งนั้นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือแก๊สจากต่างประเทศ

ลดการบริโภคน้ำมันและแก๊ส: การใช้โซลาร์เซลล์ช่วยลดการใช้น้ำมันและแก๊สที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา โซลาร์เซลล์ใช้แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่หมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้หรือการสร้างพลังงานจากแหล่งที่มีจำกัด

ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก: ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นต้นทางของก๊าซเรือนกระจก (GHG) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสื่อมสภาพสภาพภูมิอากาศ.

ลดการลงทุนในระบบไฟฟ้าท่องเที่ยว: การใช้โซลาร์เซลล์ในการไฟฟ้าท่องเที่ยวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลระบบไฟฟ้าที่ห่างไกล

ขอบคุณข้อมูลจาก: krungsri.com, solar-energythailand.com

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ ESCENT VILLE CHACHOENGSAO ในส่วนของเรื่องงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างและงานระบบ ร่วมกับเจ้าของโครงการ

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแผนงาน เรื่องใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5) โครงการ ONE ORIGIN RAYONG