Joint Venture และทีมผู้บริหาร ORIGIN ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าและความปลอดภัยภายใน โครงการ ONE ORIGIN RAYONG

Joint Venture และทีมผู้บริหาร ORIGIN ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าและความปลอดภัยภายใน โครงการ ONE ORIGIN RAYONG เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น.