ทีมวิศวกร UPM ออกสำรวจความก้าวหน้าของ โครงการ ESCENT VILE CHACHOENGSAO เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ทีมวิศวกร UPM ออกสำรวจความก้าวหน้าของ โครงการ ESCENT VILE CHACHOENGSAO เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566