ทีมวิศวกร UPM เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการ LALAVISTA EKKAMAI 10 BY APPOINTMENT ONLY ร่วมกับเจ้าของโครงการ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ทีมวิศวกร UPM เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการ LAVISTA EKKAMAI 10 BY APPOINTMENT ONLY ร่วมกับเจ้าของโครงการ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565