วิศวกรและทีมงานลงดูพื้นที่หน้างานโครงการ Park Origin Ratchathewi

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง ได้เข้าร่วม Visite Site โครงการ Park Origin Ratchathewi กับทางทีมผู้บริหาร เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ