ทีมเจ้าของโครงการและทีมวิศวกร บริษัท UPM ร่วมพิธีเสาเอก ณ โครงการ ORIGIN PLAY RAYONG

ทีมเจ้าของโครงการและทีมวิศวกร บริษัท UPM ร่วมพิธีเสาเอก ณ โครงการ ORIGIN PLAY RAYONG เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น.

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

News

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ BRIXTON PET & PLAY PHAHOL 50 STATION ร่วมกับ บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เข้าติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นและเครื่องวัดเสียง พร้อมสำรวจหน้างานร่วมกับทางเจ้าของโครงการ