Author: admin

วิธีประหยัดพลังงานในโรงงาน

วิธีประหยัดพลังงานในโรงงาน

การประหยัดพลังงานในโรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้เป็นวิธีการประหยัดพลังงานในโรงงานที่สำคัญ: การใช้พลังงานหมุนเวียน: ตัวอย่างผลลัพธ์: โรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทยสามารถประหยัดพลังงานได้ 20% โดยการใช้มาตรการเหล่านี้ โรงงานแห่งนี้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 5 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,000 ตันต่อปี การลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานอาจใช้เงินลงทุนในระยะแรก แต่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว ทั้งนี้ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับก็จะช่วยผลักดันให้โครงการประหยัดพลังงานประสบความสำเร็จได้ 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 Construction & Project Management

การระบายอากาศในอาคาร ใช้พัดลมประเภทใด

การระบายอากาศในอาคาร ใช้พัดลมประเภทใด

การระบายอากาศในอาคารสามารถทำได้โดยใช้พัดลมหลายประเภท ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร, ความต้องการของระบบอากาศ, และงบประมาณ นี่คือประเภทของพัดลมที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศในอาคาร: พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fans): ใช้ในห้องน้ำ, ห้องครัว, หรือพื้นที่ที่มีกลิ่นหรือความชื้นสูง เหมาะสำหรับดูดอากาศภายในอาคารออกไปข้างนอก พัดลมเพดาน (Ceiling Fans): เหมาะสำหรับห้องพักหรือพื้นที่ทำงาน ช่วยในการสร้างการไหลเวียนของอากาศในห้องและสามารถช่วยประหยัดพลังงานเมื่อใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศ พัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Fans): ใช้ในระบบ HVAC ของอาคาร มีความสามารถในการย้ายอากาศได้มากและผ่านท่อนำอากาศ ประสิทธิภาพสูงในการดูดอากาศหรือผลักอากาศผ่านท่อ

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เพื่อตรวจดูหน้างานและงานออกแบบแนวกำแพงกันดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เพื่อตรวจดูหน้างานและงานออกแบบแนวกำแพงกันดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น.