ภาพความก้าวหน้าของของโครงการ Alpha Warehouse Rangsit WH.3 (อาคารคลังสินค้า)

การส่งมอบงานให้กับทาง ลูกค้า Alpha และ SCG. ในส่วน WH. 1. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566