ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566