ทีมผู้บริหารของทางบริษัทผู้รับเหมา บริษัท คอนสตรัคชั่นไลน์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION พร้อมทั้งประสานงานกับทีมที่ปรึกษาและทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM

ทีมผู้บริหารของทางบริษัทผู้รับเหมา บริษัท คอนสตรัคชั่นไลน์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION พร้อมทั้งประสานงานกับทีมที่ปรึกษาและทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566