ทีมผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท UPM

ทีมผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท UPM เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น.

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม