LAVISTA EKKAMAI 10 ทีมวิศวกรบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมนเนจเมนท์ ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยก่อนการลงงานเสาเข็มและงานคอนกรีด ร่วมกับทางเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566