เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมการปกครอง ปลีดจังหวัด เข้าตรวจสอบสถานที่เปิดใช้โรงแรมอาคาร WELLNESS A&B

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมการปกครอง ปลีดจังหวัดเข้าตรวจสอบสถานที่เปิดใช้โรงแรมอาคาร WELLNESS A&B เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566