ทีมผู้บริหาร เจ้าของโครงการเยี่ยมชมโครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทีมวิศวกรบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมเนจเมนท์ จำกัด (UPM) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30น.

ทีมผู้บริหาร เจ้าของโครงการเยี่ยมชม โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด (UPM) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30น.