Tag: SANTIBURI THE RESIDENCE

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่สำรวจความก้าวหน้า โครงการ SANTIBURI THE RESIDENCE ร่วมกับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่สำรวจความก้าวหน้า โครงการ SANTIBURI THE RESIDENCE ร่วมกับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566