Tag: ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATIO

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.