Tag: ORIGIN PLAY BANGSAEN

EIA จากบริษัท UPM และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สำรวจ โครงการ ORIGIN PLAY BANGSAEN

EIA จากบริษัท UPM และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สำรวจ โครงการ ORIGIN PLAY BANGSAEN เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566