Tag: วัสดุและอุปกรณ์จำเป็นในงานก่อสร้าง

ตรวจสอบงานก่อสร้าง

7 ข้อสังเกตเบื้องต้น ในการ ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 เพราะ งานก่อสร้าง คือ กิจกรรมการกระทำให้เกิด การประกอบ การติดตั้ง หรือ การดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะคงทนถาวร และใช้ประโยชน์ได้ วันนี้ UPM นำความรู้ดีๆมาฝากกับ 7 ข้อสังเกตเบื้องต้น ในการตรวจสอบงานก่อสร้าง