Tag: พัดลมอาคาร

การระบายอากาศในอาคาร ใช้พัดลมประเภทใด

การระบายอากาศในอาคาร ใช้พัดลมประเภทใด

การระบายอากาศในอาคารสามารถทำได้โดยใช้พัดลมหลายประเภท ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร, ความต้องการของระบบอากาศ, และงบประมาณ นี่คือประเภทของพัดลมที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศในอาคาร: พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fans): ใช้ในห้องน้ำ, ห้องครัว, หรือพื้นที่ที่มีกลิ่นหรือความชื้นสูง เหมาะสำหรับดูดอากาศภายในอาคารออกไปข้างนอก พัดลมเพดาน (Ceiling Fans): เหมาะสำหรับห้องพักหรือพื้นที่ทำงาน ช่วยในการสร้างการไหลเวียนของอากาศในห้องและสามารถช่วยประหยัดพลังงานเมื่อใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศ พัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Fans): ใช้ในระบบ HVAC ของอาคาร มีความสามารถในการย้ายอากาศได้มากและผ่านท่อนำอากาศ ประสิทธิภาพสูงในการดูดอากาศหรือผลักอากาศผ่านท่อ