เจ้าของโครงการ TAN PARK on site walk ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

เจ้าของโครงการ TAN PARK on site walk ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

News

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ BRIXTON PET & PLAY PHAHOL 50 STATION ร่วมกับ บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เข้าติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นและเครื่องวัดเสียง พร้อมสำรวจหน้างานร่วมกับทางเจ้าของโครงการ