Category: Blog

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์

132 คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง อัปเดต 2567

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้ คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์และศัพท์ก่อสร้าง คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้ Brick wall  = กำแพงอิฐก่อ Concrete floor  = พื้นคอนกรีต Work platform = นั่งร้าน

ตรวจสอบงานก่อสร้าง

7 ข้อสังเกตเบื้องต้น ในการ ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 เพราะ งานก่อสร้าง คือ กิจกรรมการกระทำให้เกิด การประกอบ การติดตั้ง หรือ การดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะคงทนถาวร และใช้ประโยชน์ได้ วันนี้ UPM นำความรู้ดีๆมาฝากกับ 7 ข้อสังเกตเบื้องต้น ในการตรวจสอบงานก่อสร้าง

ตรวจสอบงานก่อสร้าง

18 เรื่อง ที่ต้อง ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

การ ตรวจสอบงานก่อสร้าง ความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง เป็นการตรวจสอบที่จะช่วยให้ที่ปรึกษางานก่อสร้างทราบได้ทันทีว่า ตำแหน่งที่ตรวจนั้นได้มาตรฐาน หรือมีจุดบกพร่องต้องแก้ไข ตรงไหน วันนี้ #UPM ได้มี HOW TO 18 เรื่องที่ต้องตรวจสอบในงานก่อสร้าง มาฝาก ดังนี้ เรื่อง ที่ต้อง ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 1. การวางผัง ตรวจสอบการวางหมุดงานให้เป็นไปตามแผนผังของวิศวกร รวมไปถึงตรวจสอบตำแหน่งการวางหมุดตำแหน่งของเสาต่าง

ประเภทของงานก่อสร้าง

รู้จัก 4 ประเภทของงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

วันนี้ มารู้จัก 4 ประเภทของงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 กันเถอะ เพราะงานก่อสร้างคือ รากฐานของเศษฐกิจและความเป็นอยู่ขอคนในสังคม และไลฟ์สไตล์ ว่าแต่ มีประเภทอะไรบ้าง วันนี้ UPM ขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกัน งานก่อสร้าง คือ อัปเดต 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความหมายไว้ คือ งานก่อสร้าง หมายถึงการก่อสร้างใหม่ และรวมถึงการซ่อมแซม

การสร้างอาคารสูงพิเศษ

การสร้างอาคารสูงพิเศษ มีอะไรบ้าง ? อัปเดต 2567

การสร้างอาคารสูงพิเศษ นั้นมีกระบวนการหลายอย่างที่เราจะต้องรู้ เพราะการสร้างแบบนี้จะต้องอิงทั้งด้านของกฎหมายและในด้านของความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าไปใช้งานอีกด้วย ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าก่อนที่เรานั้นจะสร้างตึกสู้งพิเศษจะต้องดูอะไรบ้าง การสร้างอาคารสูงพิเศษ มีอะไรบ้าง ? อัปเดต 2567 ก่อนที่เราจะไปดูว่าควรจะดูอะไรเป็นพิเศษบ้างเรามาดูคำนิยามกันก่อนว่า ตึกสูงหรือตึกสูงพิเศษว่ามะไรบ้าง 1.“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเขาอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมความสูงตั้งแต่ 23.00  เมตรขึ้นไป การวัด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 2.“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือสวนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่ อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,

BOQ คือ

BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

BOQ คือ อะไร BOQ หรือ Bill of Quantities เป็นเอกสารที่ใช้ใน งานก่อสร้าง เป็นรายการราคาวัสดุและค่าแรงที่ใช้ในการสร้างโครงการก่อสร้างหนึ่ง ๆ ทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางที่ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องทำ วัสดุที่ใช้ และค่าแรงที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการนั้น ๆ พร้อมกับราคาทั้งหมดในแต่ละรายการนั้น ๆ BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง 1.การจัดซื้อวัสดุและวางแผนงาน: ช่วยให้ผู้รับเหมา

โซล่าเซลล์ (Solar cells)

โซลาเซลล์ (Solar cells) ที่สุดของพลังงานทางเลือก 2024

โซลาเซลล์ (Solar cells) ที่สุดของพลังงานทางเลือก 2024 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า นำมาใช้เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน และสามารถพบได้ในแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา โซลาร์ฟาร์ม และแม้แต่ในอุปกรณ์พกพา เช่น เครื่องคิดเลขและเครื่องชาร์จ เซลล์แสงอาทิตย์เป็นวิธีที่สะอาดและยั่งยืนในการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ (Solar cells) มีกี่ประเภท แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) ที่ใช้กับหลังคาส่วนใหญ่เป็นแผงเทคโนโลยี Crystalline แบ่งเป็น 2

รวมจุดสำคัญที่ห้ามพลาดในการตรวจบ้านและคอนโด

 รวมจุดสำคัญที่ห้ามพลาดในการตรวจบ้านและคอนโด                                 วันนี้แอดก็รวบรวมจุดสำคัญ ในการตรวจบ้านและคอนโดที่เราพลาด