ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

News

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ BRIXTON PET & PLAY PHAHOL 50 STATION ร่วมกับ บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เข้าติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นและเครื่องวัดเสียง พร้อมสำรวจหน้างานร่วมกับทางเจ้าของโครงการ