เจ้าของโครงการ on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท UPM

เจ้าของโครงการ on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท UPM เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น.

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม