ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ตรวจตัดงาน Defect กับทางบริษัทผู้รับเหมา

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ตรวจตัดงาน Defect กับทางบริษัทผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00น.