Day: March 16, 2023

เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ โครงการ HAMPTON RAYONG เพื่อออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ โครงการ HAMPTON RAYONG เพื่อออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.30น.

เจ้าของโครงการเข้าดูการผลิตแผ่น Precast ณ โรงงานหล่อพรีแคสท์ (7 มกรา) ร่วมกับทีมวิศวกร UPM โครงการ BRIXTON CAMPUS BANGSAEN

เจ้าของโครงการเข้าดูการผลิตแผ่น Precast ณ โรงงานหล่อพรีแคสท์ (7 มกรา) ร่วมกับทีมวิศวกร UPM โครงการ BRIXTON CAMPUS BANGSAEN เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.00น.