ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด (UPM) คอมมิชชั่นนิ่งตู้ PABX และระบบโทรศัพท์ ของโครงการ WELLNESS RESIDANCE SUKHUMVIT เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566