ทีมวืศวกร UPM ลงพื้นที่โครงการ ONE ORIGIN RAYONG Site Visit พร้อมตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ วางแผนการทำงาน งานระบบ IT Hello Pine ร่วมกับทางเจ้าของโครงการและทีมผู้รับเหมา