ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION ทีมวิศวกรบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าดูงานโครงเหล็กชั้นลอยและแผ่นผนังสำเร็จรูปที่โครงการ SOHO รัชดา ห้วยขวาง ร่วมกับ Origin Team เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566