ทีมวิศวกรร่วมกับเจ้าของโครงการเข้าตรวจ Defect (ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเปิดใช้งาน) โครงการ LOTUS’S GOFRESH MINI SUPER (สาขาที่ดินไทย) บางพลี สมุทรปราการ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565